Rejestracja POZ
(58) 690-42-80

Izba Przyjęć
(58) 690-42-70

Sekretariat
(58) 690-42-60

Zarys historyczny Drukuj Email
Wpisany przez Weronika Nowara   
sobota, 03 stycznia 2009 19:23
ZARYS HISTORYCZNY

Służba zdrowia Garnizonu Hel od momentu zakończenia II Wojny Światowej była związana z Marynarką Wojenną. W latach 1946 - 1954 istniała jako Garnizonowa Izba Chorych przy Komendzie Portu Wojennego Hel o stanie etatowym 1 lekarz, 1 felczer, 1 podoficer sanitarny i 3 sanitariuszy. Rozwiniętych było 30 łóżek. Powyższa placówka zabezpieczała pod względem medycznym stacjonujące w Helu jednostki wojskowe.

W 1955 roku, na skutek przeniesienia z Trójmiasta do Helu kilku jednostek pływających oraz zwiększenia się ilości rodzin wojskowych wzrosło zapotrzebowanie na usługi lecznicze. W związku z powyższym Dowództwo Marynarki Wojennej przeformowało dotychczasową Izbę Chorych na Garnizonową Izbę Chorych (40 łóżek) z ambulatorium specjalistycznym. Zwiększył się wówczas stan etatowy placówki.

W skutek dalszego rozwoju Garnizonu Hel, a tym samym wzrostu zapotrzebowania na usługi lecznicze, w styczniu 1958 roku Garnizonowa Izba Chorych została rozkazem MON przekształcona w Garnizonową Przychodnię Specjalistyczną z Izbą Chorych, a stan osobowy pracowników medycznych wzrósł z 17 do 26 osób.

Specyfika położenia Garnizonu Hel, znaczna odległość od większych ośrodków miejskich, stale wzrastające zapotrzebowanie na kwalifikowane usługi lecznicze, szczególnie przez kadrę i rodziny wojskowe wskazywały na potrzebę utworzenia placówki większej, mającej charakter zakładu specjalistycznego, zarówno w zakresie lecznictwa otwartego jak i zamkniętego. Rozwój techniki wojskowej oraz i towarzyszący temu wzrost urazowości uzasadniały jeszcze bardziej tę potrzebę.

W latach 1965-1967 wybudowano i wyposażono nowy obiekt, który uruchomiono z dniem 22.07.1967 roku pod nazwą Przychodnia Specjalistyczna Marynarki Wojennej z Bazą Łóżkową (80 łóżek). Dopływ nowej kadry medycznej, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez personel wojskowy i cywilny, coraz lepsze wyposażenie oddziałów i gabinetów specjalistycznych oraz systematyczny wzrost zapotrzebowania na usługi lecznicze pozwoliły już w 1971 r. myśleć o podniesieniu Przychodni Specjalistycznej MW do rangi Szpitala Garnizonowego.

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu powstał 1 listopada 1971 r. po przeformowaniu wyżej wymienionej przychodni. Jego ówczesna nazwa to 115 Wojskowy Szpital Garnizonowy.

1 maja 1981 roku 115 Wojskowy Szpital Garnizonowy zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został przeformowany na 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią. Do jego zadań należało udzielanie pomocy medycznej, już nie tylko
w zakresie lecznictwa zamkniętego, ale również w ramach otwartego lecznictwa żołnierzom zawodowym i ich rodzinom oraz żołnierzom służby zasadniczej, stacjonującym w garnizonie Hel.

1 lutego 1996 roku podpisano porozumienie z Wojewodą Gdańskim o otwarciu 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią dla ludności Półwyspu Helskiego. Na mocy tegoż porozumienia szpital świadczył usługi dla mieszkańców całego półwyspu, jak również osobom czasowo przebywającym na tym terenie. Leczono takie osoby jak: Nina Terentiew, Grażyna Szapołowska, Gustaw Holubek, Lucjan Kydryński, Halina Kunicka, Katarzyna Niemczycka.
Rozpoczęto organizować wyjazdy lekarzy specjalistów do pobliskich miasteczek i wiosek Powiatu Puckiego z pomocą medyczną, na tzw. „Białe Soboty".

25 listopada 1996 roku 115 SzWzP obchodził srebrny jubileusz.

Od 1 stycznia 1999 roku 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią rozpoczął działalność jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu jest 69 łóżkowym szpitalem o zabudowie pawilonowej. Położony jest w urokliwym terenie parkowym, odizolowany od uciążliwości cywilizacyjnych. Hospitalizowani mogą w pełni korzystać z walorów przyrodoleczniczych, typowych dla klimatu morskiego.

Szpital przygotowany jest do świadczenia usług medycznych w formie podstawowego i specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego oraz leczenia stacjonarnego. Udzielane świadczenia refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Szpital zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnimi stażami pracy w zawodzie.

W 2004 roku Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie zakwalifikował oddziały 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ do II typu referencyjnego.

Leczenie szpitalne odbywa się w oddziałach:
• wewnętrznym,
• chirurgicznym z pododdziałem ortopedycznym,
• rehabilitacyjnym.
W oddziale chirurgicznym znajdują się dwa łóżka intensywnego nadzoru anestezjologicznego.

Baza diagnostyczna skupiona jest wokół laboratorium analityki medycznej, gabinetu radiologii lekarskiej z gabinetem USG, gabinetu endoskopowego oraz gabinetu holterowskiego.

Leczenie ambulatoryjne skupione jest w Przychodni Przyszpitalnej z rozwiniętymi gabinetami specjalistycznymi: ginekologicznym, chirurgicznym, ortopedycznym, endoskopowym, stomatologicznym, rehabilitacyjnym, fizykoterapii i medycyny pracy,.

Na terenie szpitala znajduje się ogólnodostępna apteka z szerokim asortymentem leków.

Usługi medyczne świadczone przez 115 SzWzP SPZOZ w Helu cieszą się ogromną popularnością nie tylko przez mieszkańców Półwyspu Helskiego. Wysoki poziom usług, kompetencja oraz serdeczność personelu medycznego, jak również krótkie kolejki oczekujących przyciągają również pacjentów z terenu Trójmiasta. W okresie urlopowym leczeni są pacjenci z całej Polski oraz z zagranicy.


Poprawiony: środa, 21 stycznia 2009 23:22
 
Oglądają Państwo starą wersję strony.
Zapraszamy na nową stronę
115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ.

www.szpitalhel.pl