Rejestracja POZ
(58) 690-42-80

Izba Przyjęć
(58) 690-42-70

Sekretariat
(58) 690-42-60

Antygen karcinoembrionalny CEA Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Ćwikowska   
środa, 02 grudnia 2009 21:54
Antygen karcinoembrionalny CEA

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu wykazania obecności nowotworu w organizmie oraz w celu monitorowania jego leczenia.

Kiedy badanie jest wykonywane?

Kiedy lekarz podejrzewa, że objawy wskazują na możliwość występowania nowotworu, przed rozpoczęciem leczenia nowotworu oraz cyklicznie w czasie trwania i po zakończeniu leczenia.

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.

Co się oznacza?

CEA jest białkiem, którego podwyższone stężenie we krwi osoby dorosłej może wskazywać na obecność nowotworu lecz nie określa jego rodzaju. CEA oznacza się często w celu monitorowania pacjentów z nowotworami układu pokarmowego. Stwierdzenie obecności tego markera może również wskazywać na choroby nienowotworowe.

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana zostaje przy pomocy igły z żyły łokciowej.

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?

CEA jest przydatny do monitorowania leczenia pacjentów chorych na nowotwory. Jego oznaczanie znalazło zastosowanie u osób leczonych operacyjnie w celu oceny skuteczności leczenia oraz do monitorowania ewentualnych nawrotów choroby.
Jego oznaczenie we krwi jest również często stosowane jako marker nowotworowy. Można je także wykonywać w celu oceny stopnia zaawansowania oraz rozległości zmian chorobowych, jak również prognozowania u pacjentów z nowotworem, głównie przewodu pokarmowego, a w szczególności raka jelita grubego. CEA jest też markerem innych typów nowotworów. Okazało się przydatne, na przykład w monitorowaniu pacjentów z nowotworami odbytu, płuc, piersi, wątroby, trzustki, żołądka i jajników.
Nie każdy rodzaj nowotworu produkuje CEA i dlatego jego oznaczanie nie znalazło zastosowania jako populacyjne badanie przesiewowe (skriningowe).

W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Oznaczenie CEA zleca się jeżeli objawy u pacjenta wskazują na możliwość obecności zmian nowotworowych. Badanie to wykonuje się również przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nowotworem, w szczególności - przewodu pokarmowego.
Poziom CEA monitorowany jest w trakcie trwania leczenia oraz oznaczany w celu oceny stanu pacjentów po zakończeniu terapii.

Co oznacza wynik?

Dla tego oznaczenia nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości referencyjne zalezą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach.
Przy badaniach wstępnych, poziom CEA u pacjentów z niewielkimi zmianami nowotworowymi lub we wczesnym stadium choroby jest niski bądź prawidłowy. U pacjentów z nowotworem w stadium bardziej zaawansowanym lub rozsianym w organizmie stężenie CEA od początku jest wyższe. Powrót poziomu CEA do wartości prawidłowych po zakończeniu leczenia oznacza, że nowotwór wytwarzający CEA został usunięty. Stale narastający poziom CEA bywa czasami pierwszą oznaką nawrotu choroby. Jeżeli nowotwór daje przerzuty do innych narządów CEA wzrasta i może być również obecny w płynach ustrojowych, np. obecność CEA w płynie mózgowo-rdzeniowym wskazuje na przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego.

Co jeszcze należy wiedzieć?

CEA jest białkiem występującym w tkankach płodowych. Stężenie jego spada do wartości bardzo niskich (prawidłowych) po urodzeniem się dziecka.
Podwyższony poziom CEA może także wskazywać na schorzenia niezwiązane z nowotworem, takie jak stany zapalne, marskość wątroby lub wrzód żołądka. Również u osób palących poziom CEA bywa wyższy niż u niepalących.


Poprawiony: środa, 02 grudnia 2009 21:57
 
Oglądają Państwo starą wersję strony.
Zapraszamy na nową stronę
115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ.

www.szpitalhel.pl