Rejestracja POZ
(58) 690-42-80

Izba Przyjęć
(58) 690-42-70

Sekretariat
(58) 690-42-60

Marker nowotworowy CA 125 (carcinoma antigen 125) Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Ćwikowska   
środa, 02 grudnia 2009 22:03
Marker nowotworowy CA 125 (carcinoma antigen 125)

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonywane jest w celu monitorowania leczenia nowotworów złośliwych jajnika.

Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie powinno być wykonywane przed rozpoczęciem leczenia lub u kobiet z wysokim ryzykiem wystąpienia nowotworów jajnika oraz regularnie, podczas leczenia i po jego zakończeniu.

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.

Co się oznacza?

CA 125 jest glikoproteiną często występującą na powierzchni nowotworowo zmienionych komórek jajników, ale także w niektórych tkankach prawidłowych - głównie narządu rodnego. Stosowany jest jako marker raka jajnika, jednak jego poziom może być podwyższony również w innych chorobach nowotworowych (m.in. niedrobnokomórkowy rak płuca, rak piersi), a także w innych stanach niezwiązanych z chorobą nowotworową, takich jak miesiączka, ciąża, czy stany zapalne w obrębie miednicy małej.

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?

Oznaczenia stężenia CA 125 wykonuje się w celu monitorowania przebiegu leczenia nowotworów jajnika, oceny reakcji chorych na to leczenie, oraz w kontroli chorych po leczeniu w celu wykrycia nawrotu choroby. Oznaczenia CA 125 zaleca się wykonywać się również u zdrowych kobiet z grupy podwyższonego ryzyka - z historią nowotworu jajnika w rodzinie

W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Oznaczenie CA 125 wykonuje się przed rozpoczęciem leczenia raka jajnika, a wynik tego badania stanowi punkt odniesienia dla kolejnych oznaczeń. W trakcie leczenia badanie poziomu tego markera bada się w regularnie w celu monitorowania leczenia i oceny reakcji chorych na podjęte leczenie. Oznaczenia CA 125 powinno wykonywać się również po zakończeniu leczenia celem wczesnego wykrycia ewentualnego nawrotu choroby (wznowy miejsc owej i/lub odległych przerzutów)

Co oznacza wynik?

Obniżenie poziomu CA 125 podczas terapii do wartości spotykanych u ludzi zdrowych oznacza zwykle dobrą reakcję organizmu na prowadzone leczenie. Wzrost poziomu CA 125 z reguły jest równoznaczny z brakiem reakcji na leczenie i progresją choroby. Wzrost stężenia tego markera w kontroli po leczeniu, utrzymujący się w kolejnych badaniach, uznawany jest za wysoce wiarygodny wskaźnik nawrotu choroby.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Ze względu na to, że podwyższone stężenie CA 125 może występować w niektórych stanach fizjologicznych lub niezłośliwych chorobach narządu rodnego (np. ciąża, miesiączka, endometrioza, stany zapalne w obrębie miednicy małej), marker ten nie jest stosowany jako badanie przesiewowe w kierunku nowotworu


 
Oglądają Państwo starą wersję strony.
Zapraszamy na nową stronę
115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ.

www.szpitalhel.pl